iColReg

Yeni Akdeniz Emisyon Kontrol Alanı (Med SOx ECA)

Akdeniz Emisyon Kontrol Alanı (Med SOx ECA)

1 Mayıs 2025 itibarıyla; Akdeniz , MARPOL Ek VI Yönetmeliği 14’e göre sülfür oksitler (SOx) için Etki Kontrol Alanı (ECA) haline gelecek.

Hatırlatmak gerekirse, bir Emisyon Kontrol Alanı’nda gemilerde kullanılan yakıtın sülfür sınırı kütlesel olarak (%0,10) iken, bu alanların dışında limit %0,50 kütlesel olarak belirlenmiştir.

MEPC 79’da tartışıldığı üzere, Akdeniz’i  MARPOL Ek VI kapsamında sülfür oksitleri ve parçacıklar için bir Emisyon Kontrol Alanı olarak belirleyen bir karar alındı.

Buna göre, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Akdeniz’de, gemi üzerinde kullanılan yakıtın sülfür içeriği %0,10’u aşmamalıdır. Diğer bir alternatif olarak ancak eşdeğer bir SOx emisyon seviyesini sağlayan bir egzoz gazı temizleme sistemi (EGCS) kullanılıyorsa bundan muafiyet sağlanabilir. 

ECA Sahaları Zaman Tablosu

Bu, Akdeniz ve Akdeniz kıyı devletlerinde hava kirliliği seviyelerini önemli ölçüde azaltacağına inanılarak, insan sağlığına ve çevreye fayda sağlayacaktır.

EGCS ile ilgili olarak da “Open Loop” ya da “Closed Loop” ile ilgili ayrı yaptırımların hala tartışıldığı dikkate alındığında ise; bu “Yeni Akdeniz Kontrol Alanı”nda EGCS kullanımı ile ilgili hangi sistemin müsade edileceğine dair tartışmalar devam etmektedir.

Open Loop EGCS: EGCS’nin çalışma modu, tipik olarak deniz suyu olan yıkama suyunun, deşarj suyu olarak denize atılmadan önce sadece bir kez EGCS ünitesinden geçirildiği işletim modudur.

Closed Loop EGCS: EGCS’nin çalışma modu, yıkama suyunun birkaç kez EGCS ünitesinden geçirildiği işletim modudur. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir