iColReg
iColReg

Nasıl ortaya çıktı

ColReg; Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren içeriği hakkında ki tartışmalar her geçen gün artmış ve çeşitli yorumlamalar ve tecrübeler ile bugünlerde daha anlaşılır hale gelmiştir. Orijinal dili İngilizce olan ColReg, kendi dilinde bile anlaşılması zor ve karmaşık bir yapıda iken daha sonra bayrak devletlerinin çalışmaları sonucu kendi dillerine çevrilmiş ve anlaşılması zor olan karmaşık yapısını korumuştur.

Yazar, ColReg üzerine 2012 yılından beri yaptığı araştırma ve sorgulamaları sonucunda bu karışıklığı ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmış ve bunu bu kitabında sizler ile buluşturacaktır. Peki bu araştırmalar neleri içermektedir;

ColReg, tüm dünya denizlerinde, denizcilerin kutsal kitabı olarak bilinmektedir. Her denizci ColReg ile ilk eğitim yıllarında tanışmakta ve temellerini eğitim sıralarında atmaktadır. Verilen eğitim başarısı ileride ColReg’i ne kadar anlayacağımız ile doğru bir orantılıdır. Ne yazık ki bu eğitim ColReg’i öğrencilere net bir şekilde öğretecek kadar yeterli değildir. Bunun sebebi eğitim sisteminin yetersiz olması ve eğitim için uygulanan programlarında muhafazakâr şekilde devam etmesidir.  Eğitim için sadece Tüzük ‘ün kendisinin kullanılması ise bu konuda rehber bir yayın eksikliğinin olduğu göstermektedir.

Yazar, ColReg çalışmalarına 2012 yılında Birleşik Krallıklarda aldığı eğitimler, katıldığı programlar ve seminerler ile başlamış ve sonrasında bu çalışmalarını günümüze kadar sürdürerek kapsamlı bir ColReg rehber kitabı hazırlamıştır. Yaklaşık 10 yıllık süreçte ColReg ‘in en anlaşılır olduğu ülkelerden bazıları olan Birleşik Krallık ve Hindistan’da yazılan yayınlar incelenmiş; bahsi geçen ülkelerde ki deniz insanları ile görüşmeler sağlanmış ve oralarda nasıl bir eğitim sisteminin izlendiği hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra asıl eğitimin Tüzük referans alınarak uygulamalı olarak verildiğinde daha verimli olunduğu anlaşılmıştır. Bu uygulama çoğu zaman modellemeler ya da grafik çizimleri ile birlikte olmakla beraber, her zaman çok kapsamlı bir simülasyon programı ile birleştirilmektedir. Yoğunlaştırılmış eğitimler 3-6 ay sürmekte ve en çok çizimler ya da modeller kullanılmaktadır. Bu sistem ile ColReg ‘in sınıf ortamında tam anlamı ile öğrenilmesi hem çok daha kolay hem de daha akılda kalıcıdır.

Yazar, bu 10 yıllık süreçte aynı zamanda ticari gemiler ile seyir yapmış ve gerçek hayatta karşılaştığı birçok durumu modellemeler ile kitap içerisinde ColReg’e göre yorumlamış ve bunlara ek olarak katıldığı eğitimlerde tanık olduğu manevraları da gene kitap içerisinde yorumlamıştır. Bu kitabın asıl amacı ColReg ‘in herkes tarafından en kolay yoldan anlaşılmasını sağlamaktır. Kitabı okuyacak her kimse, bir defa detaylı okumasının ardından Tüzüğü çok iyi öğrenecek ve en önemlisi Tüzük içerisindeki kuralları gerçek hayat ile birleştirilmiş bir şekilde kullanabilecektir. Kitap, anlaşılması kolay ve gerçek hayatta karşılaşacağınız hemen hemen bütün durumları kapsamakta ve örneklemektedir.

Kitabın asıl amacı, ColReg ‘in Türk Denizcileri tarafından uygulamalı olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Bu sebeple, yazar kitap ya da Tüzük ile ilgili her konuda online olarak meraklılarına destek olmayı arzulamakta ve sizlerin de merakları ile birlikte her türlü soruna destek verme bilincinde ve niyetindedir.

iColReg Yazarı

Sorularınız için
EKİBİMİZ

Kristina Ivanovskaya

İllüstrator

Ekibe Dahil Ol

Kendinden bahsettiğim bir e-mail'i tarafımıza göndererek Ekibimize dahil olabilirsiniz!