iColReg

Teknelerin Gündüz İşaretleri – Örnekler

ColReg Örnekler

Burada kemere hattının 22,5° gerisinde değiliz. Bu bizi aykırı geçiş yapan tekne durumuna sokacaktır. Gece şartlarında teknenin sancak fenerini net görüyor durumda olacağız. Bu durumda biz Yol Verilen Tekne olacağız.

Burada ise kemere hattının 22,5° den daha fazla gerisindeyiz. Bu bizi Yetişen tekne durumuna sokacaktır ve sorumluluk bizdedir. Gece şartlarında diğer geminin sadece pupa fenerini göreceğiz.

Bu durumda demirli bir gemiye yaklaşmaktasınız ve aşağıdaki gibi iki manevrayı da yapmamızda bir sakınca yoktur;

  • 1 kısa düdük ve rotayı sancağa değiştirmek,
  • 2 kısa düdük ve rotayı iskeleye değiştirmek.

Örnekte Mayın temizleme işleri ile uğraşan bir tekne görmektesiniz. Bu teknelere kural gereği 1000 metreden daha fazla yaklaşmak uygun değildir. Kuvvetle yürütülen bir teknede iseniz bu tekneleri gördüğünüz zaman en iyi şekilde neta olarak manevra yapmalı ve en az 1000 metre mesafe ile geçmelisiniz.

Yedekleme operasyonu içerisinde bulunan bu tekneler gösterdikleri şekiller ile yedek boylarının 200 metreden fazla olduğunu göstermektedir. Bunun dışında başka bir anlam yüklemeden, bu tekneyi kuvvetle yürütülen tekne olarak kabul edip ona göre kuralları uygulamalıyız. Bu durumda biz yol verilen tekne durumundayız. Rotamızı ve hızımızı korumalıyız.  Burada Kural 17 içerisinde belirtilen önemli bir nokta bize bir kez daha sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır; “yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yapmadığı görülür görülmez, manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir”. Buna göre eğer yedekleme operasyonu yapan tekne çatışmayı önlemek üzere uygun bir manevra yapmaz ya da yaptığı manevra yeterli olmaz ise, biz de bu durumda kendi manevramızı yaparak çatışma riskini ortadan kaldırmalıyız

Bu örnekte ise manevra kabiliyeti kısıtlı ve yedekleme işleri ile uğraşan bir tekne görmektesiniz.  Burada yedek boyu 200 metre ya da daha azdır. Burada da Kural 18’e göre onun yolundan çıkmak durumundayız.

İletişim

Örnekler – Örnekler