iColReg
ColReg

Kural 19 - Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Kural 19, ColReg’in en önemli kurallarından biridir ve Kısıtlı görüşte yapılması gereken işlemler kafa karıştırıcı olabilir. 

Bu kural, görüş şartları kısıtlı olan bir alanda veya böyle bir alana yakın yerlerde seyrederken birbirini görmeyen teknelere uygulanır.
Her tekne, kısıtlı görüşün durum ve koşullarına göre ayarlanacak olan emniyetli bir hızla ilerleyecektir. Kuvvetle yürütülen tekneler, ani manevralar için makinelerini hazır bulundurmalılardır.

Kısıtlı görüşe girmeden önce mutlaka aşağıdakiler yapılmalıdır:

  • Emniyetli bir hıza düşmek ve makineleri hazır durumda tutmak
  • Uygun ses işaretlerini kullanmaya başlamak
  • Fazladan gözcüler yerleştirmek
  • Radarı verimli kullanmak
Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Nasıl Bir Manevra Yapılmalıdır

Kural 19 (e)
Çatışma tehlikesinin var olmadığının saptandığı haller hariç, kendi kemere doğrultusunun ön tarafında başka bir teknenin sis işaretini duyan veya kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumlarından kaçınamayan bir tekne hızını, rotasını koruyabileceği alt düzeye indirecektir. Böyle bir tekne çatışma tehlikesi geçinceye kadar üzerindeki bütün yolu kesecek ve her durumda çok dikkatle seyredecektir. Peki bu ne anlama geliyor?

Bunu aşağıdaki örnek ile açıklayalım.

Kısıtlı görüş mesafesinin 1 mil olduğunu ve emniyetli hızınız olan 7 knot ile seyrettiğinizi varsayalım. İskele pruvanızdan bir uzun (―) düdük duyduğunuzda bu tekneyi gözle ya da radarla tespit edemedi ve sadece ses işareti duyduysanız, böyle bir tekne ile çatışma tehlikesi geçinceye kadar üzerinizdeki bütün yolu kesmeli ve iki uzun düdük (― ―) ile siz de diğer tekneyi uyarmalısınız.
Bu durum, kısıtlı görüş şartlarında göz ya da radar ile tespit edemediğiniz her hedef için aynı çatışmayı önleyici hareket ile engellenecektir.

Radar ile tespit ettiğiniz tekneler için ise durum farklı olacaktır.

Kural 19 (d)
Sadece radarla diğer bir teknenin varlığını anlayan bir tekne, bir çatışma alanına girme halinin oluşup oluşmadığını ve/veya çatışma tehlikesinin bulunup bulunmadığını saptayacaktır. Böyle bir durumun mevcut olması halinde, önleyici manevrayı zamanında yapmalı, ancak bu manevra bir rota değişimini gerektiriyorsa aşağıdaki hususlardan mümkün olduğun-ca kaçınılmalıdır:

  • Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bu-lunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması
  • Rotanın, kemere doğrultusunda veya kemere doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru değiştirilmesi

Kural 19 (d)’nin akılda kalması için aşağıdaki tablo faydalı olacaktır.

Rotanızı sancağa değiştirmelisiniz.
Rotanızı sancağa değiştirmelisiniz.
Rotanızı sancağa değiştirmelisiniz.
Rotanızı iskeleye değiştirmelisiniz.
Rotanızı sancağa değiştirmelisiniz.
Rotanızı sancağa ya da iskeleye değiştirmelisiniz.
Rotanızı sancağa değiştirmelisiniz.
Rotanızı sancağa değiştirmelisiniz.
Hızınızı kesmelisiniz.
Hızınızı kesmelisiniz.
Rotanı iskeleye değiştir

Bu, tartışılabilir ve şüpheli bir durumdur. Fakat bu durum İngiltere’deki kuruluşlar tarafından “Rotanı iskeleye değiştir,” şeklinde değerlendirilmektedir.

Kural 19 (d)’de geçen “Aşağıdaki hususlardan olanağı ölçüsünde kaçınılacaktır” kısmındaki ‘olanağı ölçüsündeki durum’ burada devreye girmektedir. Bütün olanaklar burada geçersiz kalmıştır. Rotanızı sancağa değiştiremezsiniz veya hızınızı kesemezsiniz. Rotanızı iskeleye almak, bu durum için tartışılan fakat kabul gören en uygun manevra olacaktır. Diğer teknelerin rotalarını sancağa değiştirmesi gerektiğinden, sizin rotanızı iskeleye almanız sonucu olumlu yapacaktır.

Mevzuat Bilgi Sistemi

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 12.12.1977, No: 7/14561

iColReg kitabının elektronik formatlarına aşağıdaki platformlardan erişebilirsiniz. (colreg kitap)

1 comment on “Kural 19 – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir